Armoe en Ellende borden


Last edited November 22, 2014 door Gerard van de Weerd


Om te garanderen dat de treinen zonder problemen kunnen rijden dient de spoorbaan regelmatig onderhouden te worden. Kleine onderhoudswerkzaamheden geschieden meestal geruisloos tussen de treinenloop door, maar na verloop van jaren zal ook groot onderhoud nodig zijn. Een voor de hand liggende mogelijkheid is het tijdelijk sluiten van het betreffende spoortraject, zodat de werkzaamheden voortvarend kunnen worden aangepakt, maar vanwege vele andere grote belangen is dat niet altijd de eerste de beste optie.
Daarom probeert men -als het even kan- het wat grotere onderhoud zo goed mogelijk tussen de treinenloop door uit te voeren.
Door werkzaamheden of door de toestand van de infrastructuur kan het dus voorkomen dat op bepaalde stukken van de spoorbaan tijdelijk niet de voorgeschreven Baanvaksnelheid gereden kan/mag worden. Het spoorweggedeelte, waaraan dit onderhoud gepleegd moet worden wordt voorzien van borden, welke behoren bij een TSB, oftewel zij geven opdracht tot een Tijdelijke Snelheids Beperking.
Aan het begin van dit spoorweggedeelte staat een A-bord (Aanvang), aan het eind een E-bord (Einde). Het A-bord wordt vooraf gegaan door een L-bord (Langzaam).
In het vakjargon noemt men deze L-A-E-borden soms wel Louter Armoe en Ellende borden.SR 1875, 1905, 1921 en 1934

In 1875 werd 'Het Algemeen Reglement voor den Dienst op de Spoorwegen' ingevoerd. Hierin werd beschreven aan welke eisen de spoorwegmaatschappijen dienden te voldoen ten aanzien van de spoorwegbeveiliging met seinen. Toen werd al bepaald dat plaatsen waar tijdelijk of permanent langzaam gereden diende te worden een beveiliging moest komen door 'schijven op een stok'.

Op 16 juli 1934 werd een aangepast seinreglement van de Nederlandsche Spoorwegen ingevoerd met onder andere dat het witte licht wordt vervangen door groen en het groene door geel licht. Een en ander conform de kleureisen, welke al langer in het buitenland golden.

Als nachtverlichting voor deze seinen maakte men hoofdzakelijk gebruik van petroleumlantarens.
De borden van 1954 en later zijn zo'n 60 cm breed en 85 cm hoog, de ronde borden 60 cm rond.
De achterzijden bij al deze borden zijn altijd egaal lichtgrijs geschilderd om verwarring voor de rijrichting uit te sluiten.


uitvoering 1875 tot 1921 uitvoering 1921 tot 1934 uitvoering 1934 tot 1954
Het kan ook voorkomen dat bij enkelsporige trajecten aan de achterkant van het A-bord het E-bord werd weergegeven.
Het L-bord behield altijd zijn grijze achterkant.
dagbeeld nachtbeeld dagbeeld nachtbeeld dagbeeld nachtbeeld
L-bord: Een rond geel (daarvoor groen) bord met witte rand en de letter L.
Het L-bord werd pas vanaf 1921 ingevoerd en kwam 700 m voor het A-sein.
Door middel van een lastgeving kreeg de machinist te horen welke snelheid hij moest aanhouden. Pas in latere jaren werd de snelheid met een bordje op of onder het L-sein bevestigd. 's Nachts twee gele (groene) lichten schuin boven elkaar.
A-bord: Een rond geel (daarvoor groen) bord.
Het A-bord is geplaatst bij het begin van het gedeelte, waar langzaam gereden moet worden. De grootste snelheid waarmee het door een A- en E-bord begrensde gedeelte mag worden bereden bedraagt 30 km per uur.
Afwijkende snelheden worden per aanschrijving de machinist bekend gemaakt.
E-bord: Een rond groen (daarvoor wit) bord, dat geplaatst is aan het eind van het gedeelte waar langzaam gereden moet worden.
's Nachts een groen (wit) licht.
Pas als de gehele trein dit gedeelte voorbij is, mag de snelheid weer verhoogd worden.
   


SR 1954

Afhankelijk van de bloksnelheid staan het L-sein en het A-sein 1000m tot 1200m van elkaar. Het E-sein staat helemaal aan het eind van de baanvakwerkzaamheden. Vanaf 1954 wordt de snelheid weergegeven in veelvouden van 10 km/h.
Voor de nachtverlichting van deze seinen werd steeds meer gebruik gemaakt van gasverlichting.
dagbeeld nachtbeeld
L-bord: Een ovaal geel bord met witte rand en een zwarte L, 's nachts twee gele lichten schuin boven elkaar. Snelheid verminderen tot die snelheid welke door het getal op het witte bord is aangegeven.
Tijdelijk snelheidsbord: Een achthoekig zwart omrand wit bord met een zwart getal.
Onder het getal kan een tweede getal voorkomen. Snelheid verminderen tot die snelheid welke door het getal op het witte bord is aangegeven.
Bij meerdere getallen geldt het onderste getal voor goederentreinen en het bovenste voor de overige treinen.
A-bord: Een ovaal geel bord met witte rand en een zwarte A, 's nachts een geel licht. Voorbijrijden toegestaan met de door het voorafgaande sein aangegeven snelheid. Begin van de tijdelijke snelheidsbeperking.
E-bord: Een ovaal groen bord met witte rand en witte E, 's nacht een groen licht. Voorbijrijden toegestaan. Einde van de tijdelijek snelheidsbeperking.

SR 2005

Tegenwoordig is de nachtverlichting bij deze borden elektrisch uitgevoerd. dagbeeld nachtbeeld
L-bord: Een rechthoekig bord met een zwarte L in een ovaalvormig geel gedeelte.
In de hoeken van het bord buiten de gele ovaal zwart.
Snelheid begrenzen tot door het tijdelijke snelheidsbord aangegeven snelheid, kan dus ook meer of minder dan 40 km/h zijn.
's Nachts knipperen er synchroon twee gele lichten schuin onder elkaar.
Tijdelijk snelheidsbord: Rechthoekig geel bord met in de hoeken een zwarte driehoek (het gele gedeelte vormt een achthoek) met een of twee zwarte cijfers boven elkaar.
Het getal geeft de tijdelijk verlaagde snelheid aan.
Als er twee snelheidsaanduidingen zijn dan geldt de onderste waarde voor goederentreinen met een inhaalsnelheid lager dan 120km/h en voor losse loc's, de bovenste waarde voor de overige treinen.
Het bord heeft geen eigen nachtverlichting.
A-bord: Ziet er hetzelfde uit als L-bord maar dan met een A in plaats van een L.
Hier is het begin van het spoorgedeelte waarvoor de tijdelijke snelheidsbeperking geldt, de snelheid is hierboven al aangegeven. 's Nachts wordt een knipperend geel licht getoond.
E-bord: Een rechthoekig bord met een groene ovaal met witte rand en een witte E.
Einde van het spoorgedeelte waarvoor de tijdelijke snelheidsbeperking geldt. De trein dient wel in zijn geheel het E-bord te zijn gepasseerd. 's Nachts brandt er een groen licht.Foto's

Het L-bord voor de aankondiging van werkzaamheden. Hoogste snelheid 30 km per uur.
jaren '30 (dia Hesselink, collectie Gerard van de Weerd)Beeindiging van de werkzaamheden. In het bakje rechtsonder is ruimte voor het plaatsen van een pertroleumlantaren.
jaren '30 (dia Hesselink, collectie Gerard van de Weerd)Snelheid verminderen vanwegen werkzaamheden. De nachtverlichting wordt gevoed met gas. De kleur van het bord was vroeger meer zandgeelkleurig.
Akkrum, augustus 1982. (© 2014 Gerard van de Weerd)Hier is het L-bord inmiddels al uitgevoerd met elektrische verlichting, de gele kleur is ook wat feller van tint uitgevoerd.
Het tijdelijke snelheidsbord heeft nog steeds een zandkleurig gele achtergrond. Maar duidelijk is aangegeven dat de snelheid beperkt moet worden tot 70 km/h voor het personenvervoer en 60 km/h voor goederenvervoer.
Zuidbroek, augustus 1985 (© 2014 Gerard van de Weerd)L-bord met elektrische verlichting, de snelheid richting Dieren bedraagt nu 90km/h of 60 km/h.
Ellecom/Dieren, juli 1984 (© 2014 Gerard van de Weerd)Aanvang van de werkzaamheden. Wisselvernieuwing en ballast storten.
Achter het A-bord is een E-bord geplaatst voor treinen uit de tegenovergestelde rijrichting.
Dieren, juli 1984 (© 2014 Gerard van de Weerd)Groot onderhoud in Zuidbroek. De seinen krijgen een schilderbeurt en nieuwe bielzen en rails worden ook geplaatst.
Zuidbroek, juli 1985 (© 2014 Gerard van de Weerd)Einde werkzaamheden van de wisselvernieuwing.
Dieren, juli 1984 (© 2014 Gerard van de Weerd)Spoorvernieuwing tussen Scheemda en Zuidbroek. De foto is genomen vanuit de hobbelende rijdende trein en daardoor een beetje vaag geworden.
Rechts het E-bord, links kijken we tegen de grijze achterkant van het A-bord aan.
Scheemda/Zuidbroek 1985 (© 2014 Gerard van de Weerd)


blokverdeling  <->  automatisch blokstelsel  <->  verkeerd spoor rijden  <->  baak  <->  aanwijspaal  <->  A-E-Lborden
Copyright 2024 door Gerard van de Weerd