VOOROORLOGS LICHTSEINSTELSEL

©2002/2021 Gerard van de Weerd
Beveiliging Lage Zwaluwe-Moerdijkbrug 1927

Vanaf 1927 werd gebruikt gemaakt van kleurenwisselaars van de General Railway Signal Company, welke domicilie heeft in de Verenigde Staten. De aansturing van deze kleurenbrillen voldeed zeer goed en de werking was nagenoeg storingsvrij. De kleurenbril werd met behulp van gelijkstroom bediend, als de stroom in de aandrijfspoelen van richting omkeert dan beweegt de kleurelbril ook de andere kant op. Als er geen stroom door de spoel loopt, dan valt de bril door de zwaartekracht in de middenstand. Meestal is het rode seinglas aan deze stand gekoppeld, zodat bij stroomuitval het sein automatisch rood vertoond. Voor de oorlog werd niet drie, maar slechts twee standen van dit systeem benut.
De achtergrondschilden vertoonden een analoge uitvoering met de armseinen, voorseinen kregen een vierkant schild, hoofdfseinen een rond schild.

weergave lichtseinen vergelijkbaar met stand van de armseinen

voorsein hoofdsein
voorsein hoofdsein
Op 14 mei 1927 werd dit lichtseinstelsel geïntroduceerd bij het traject Lage Zwaluwe-Moerdijkbrug. Dit traject was dubbelsporig gemaakt, alleen de brug zelf bleef nog enkelsporig.
De aansturing van deze lichtseinen met kleurenwisselaars beviel goed en kwam heel betrouwbaar over, daarmee werd de basis gelegd voor de introductie van de lichtseinen stelsel 1946!
Na de oorlog werd de beveiliging omgezet naar armseinen, sinds 1956 werd gebruik gemaakt van lichtseinen stelsel '54.

U kunt de beveiliging hier zelf uitproberen.Bv B2 B1     D1/D2 Dv <-- richting --> Av A2/A3 C2 C3
LZW Wd Wd Wd Wd Wd Wd   Wd Wd


Wd  Wildorp
LZW Lage Zwaluwe
Willemsdorp 1927  <->  Wijchen 1929
Copyright 2024 door Gerard van de Weerd