Stationsbeveiliging

Enkelvoudige vertakkingssein

©2005 Gerard van de WeerdOmstreeks 1940 werd de enkelvoudige vertakkingsseinpaal geïntroduceerd. Bij nieuwbouw of ingrijpende renovaties van beveiligingen bij stations en andere spoorwegemplacementen stapte men over op dit eenvoudiger vertakkingsseinprincipe. Het onderstaande schema toont weer hetzelfde station, maar nu met deze seinarmen.
We zien dat de vertakkingsvoorseinen weer voorafgegaan worden door een tweeplanksbaak en de enkelvoudige vertakkingssein met een drieplanksbaak.
Het volgende schema is voorzien van enkelvoudige vertakkingsseinen. Spoor 3 is niet ingericht voor doorrijden. Doorrijdende treinen maken gebruik van de beide hoofdsporen. Probeert u het maar zelf uit door de seinhandels te bedienen.

Het seinbeeld veilig van A2,3 en Cv   mag alleen getoond worden als de trein door het station mag rijden met onverminderde snelheid, dus dat alle wissels in rechtstand bereden kunnen worden.

In dit stationscomplex wordt uitgebreid gebruik gemaakt van enkelvoudige vertakkingsseinen. We zien hier een station gelegen aan een dubbelsporig hoofdspoor met een aftakking naar een enkelsporig traject. Treinverkeer kan gaan van A naar B en C of omgekeerd. Eénrichtingsverkeer geldt voor de sporen 1 en 2. Daarom is spoor 2 niet voorzien van een seinpaal B2.
Met normale vertakkingsseinen zou men op veel meer seinarmen uitkomen dan de hier getoonde oplossing. Ook het nachtseinbeeld is een stuk eenvoudiger geworden. Maar behalve voordelen kleven er ook nadelen aan. Vanwege deze uitvoering is niet meer overal goed van te voren te bepalen naar welk spoor een trein geleid wordt. Echter de zichtbaarheid bij geëlektrificeerde baanvakken is door dit seintype wel een heel stuk verbeterd. Vanwege het berijden van enige wissels in afbuigende stand geldt een snelheidsbeperking van 45 km/h.
Omdat hier een vertakking gevolgd wordt door een tweede vertakking, is het vertakkingsvoorsein van sein C gecombineerd met enkelvoudig vertakkingssein A. Voorsein Av is het vertakkingsvoorsein van vertakkingshoofdsein A2,3, vertakkingsvoorsein Cv1 is het voorsein van alle vertakkingsseinen C. Ook de richtingsaanduiding is als onderdeel in de seinnummering opgenomen.

         
sein Av sein Cv en A2,3   sein Bvd en D1,3 en  sein Dv
sein Bve en E1,3   en  sein Ev


stationsbeveiliging  <->  afstandsseinen I  <->  afstandsseinen II  <->  afstandsseinen III  <->  buitenpost  <->  halteseinlantaren  <->  perronseinpaal  <->  afsluitlantaren
Copyright 2024 door Gerard van de Weerd