VERTAKKINGSSEINEN III

HET ENKELVOUDIG VERTAKKINGSSEIN


©2005 Gerard van de Weerd


De enkelvoudige vertakkingsseinpaal is een seinbeeld, dat ingevoerd is om de snelheid aan te geven waarmee een trein een station mag binnenrijden.
Met het 'Vierde Wijzigingsblad van het Seinreglement der N.S.' omstreeks 1942 werd deze enkelvoudige vertakkingsseinpaal geïntroduceerd, niet om de richting, maar om een snelheidsaanduiding weer te geven. Het seinbeeld wordt gevormd door een enkelvoudige hoofdseinpaal, waaraan de voorseinarm van de volgende hoofdseinpaal is aangebracht.
Bij een klein station met slechts één inhaalspoor is het voor de machinist niet van belang om te weten of hij naar een inhaalspoor rijdt dat rechts van het hoofdspoor ligt. Het enige wat voor hem nu van belang is, dat hij weet of het eerste wissel met volle snelheid of met hooguit 45 km/h bereden mag worden èn of hij op het station moet stoppen. Zo'n enkelvoudige vertakkingsseinpaal in de hier geschetste situatie is bovendien een goedkopere oplossing dan een groot seinbordes met meerdere seinarmen.
De arm van de enkelvoudige hoofdseinpaal heeft een zwaluwstaartvormig verbreed uiteinde. Bij dag kan de machinist dus aan het zwaluwstaartvormig uiteinde van de hoofdseinarm zien, dat hij met een vertakkingsseinbeeld heeft te maken. Hierdoor is onderscheid verkregen met een gewone hoofdseinpaal op de vrije baan, waaraan onder de afgeronde hoofdseinarm ook vertakkingsarmen aangebracht kunnen zijn. 's Nachts is de armvorm niet waarneembaar, daarom is bij de enkelvoudige vertakkingsseinpaal een groen knipperlicht ingevoerd. Na enige jaren werd het groene knipperlicht afgeschaft, in de plaats daarvan werd de seinarm half wit half rood geschilderd en voorzien van opschijnend licht door middel van een extra verlichting. Om de treinmachinist aan te geven dat hij een enkelvoudig vertakkingssein nadert wordt dit sein vooraf gegaan door een voorseinpaal met dubbele arm.

Onveilig.
De armen staan in de getekende stand, 's nachts een rood licht met daaronder een geel licht. De aan deze seinpaal voorafgaande voorseinpaal toont het sein 'langzaam rijden', overdag in deze stand zichtbaar, 's nachts branden twee gele lichten op gelijke hoogte.

Veilig voor een snelheid van ten hoogste 45 km/h. De trein moet voor de volgende hoofdseinpaal tot stilstand worden gebracht.
Overdag zichtbaar aan deze stand, bovendien 's nachts een groen knipperlicht met daaronder een geel licht.
De aan deze seinpaal voorafgaande voorseinpaal toont het sein 'waarschuwing'. De armen staan in de getoonde stand met 's nachts een groen licht rechts en een geel licht links op gelijke hoogte naast elkaar.

Dit seinbeeld "Veilig voor een snelheid van ten hoogste 45 km/h. De trein moet voor de volgende hoofdseinpaal tot stilstand worden gebracht" wil dus zeggen dat de machinist erop moet rekenen dat op het station een hoofdseinpaal, een perronseinpaal, een haltseinbord of een afsluitlantaarn kan voorkomen waarvoor hij moet stoppen.

Veilig met de voor het baanvak voorgeschreven snelheid. Bovendien is aan de volgende hoofdseinpaal het sein 'veilig' te verwachten.
Overdag staan beide armen onder een hoek van 45°, 's nachts een groen licht met daaronder nog een groen licht.
De aan deze seinpaal voorafgaande voorseinpaal toont het sein 'veilig'. De beide armen wijzen beide naar boven en vormen als het ware de letter 'V'. 's Nachts branden twee groene lichten op gelijke hoogte naast elkaar.

Dit seinbeeld " Veilig met de voor het baanvak voorgeschreven snelheid. Bovendien is aan de volgende hoofdseinpaal het sein 'veilig' te verwachten." wil dus zeggen, dat de trein op het station kan doorrijden. Nu kan het voorkomen, dat voor het station een snelheidsbeperking geldt van 45 km/h voor alle sporen. In dat geval is aan de seinpaal een snelheidsbord van 45 km/h aangebracht.
Het seinbeeld in dat geval ziet er als volgt uit.

Veilig met een snelheid van ten hoogste 45 km/h. Bovendien is aan de volgende hoofdseinpaal het sein 'veilig' te verwachten.


(Klik op een van deze links)
Snelheid =  ten hoogste 45 km/h
of
Snelheid =  baanvak snelheid
 
snelheid =

baanvaksnelheid


Overdag staan beide armen onder een hoek van 45°,'s nachts een groen knipperlicht met daaronder nog een groen licht.
De aan deze seinpaal voorafgaande voorseinpaal toont het sein 'waarschuwing'. De beide armen staan in de weergegeven stand en vormen als het ware de letter 'K'. 's Nachts branden een groen licht rechts en een geel licht links op gelijke hoogte naast elkaar.
[Klik voor vergroting] [Klik voor vergroting]
Enkelvoudig vertakkingssein in Bodegraven, 6 sep. 1980
Links: Veilig tot 45 km/h en stoppen voor de volgende hoofdseinpaal.
Rechts : Onveilig, stoppen voor dit sein.


vertakkingsseinen I  <->  vertakkingsseinen II  <->  vertakkingsseinen III  <->  seinbruggen I  <->  seinbruggen II
Copyright 2024 door Gerard van de Weerd