ZICHTBAARHEID


©2005 Gerard van de Weerd


Het is van belang dat de stand van de seinen duidelijk overkomt, immers een verkeerde interpretatie kan catastrofale gevolgen hebben. Als men in het verleden een seinpaal neer wilde zetten, dan werd er vaak eerst gebruik gemaakt van een houten proefpaal. Dit om vast te stellen of de zichtbaarheid goed overkwam.
Vooral bij bosachtige gebieden waren er wel eens problemen.
Bij de Staatsspoorwegen loste men dat vaak op door het plaatsen van extreem hoge palen, wat tot zichtbaarheidsproblemen leidde bij mist!

De Nederlandse Spoorwegen zagen meer heil in het beschilderen van de seinarmen of door de seinarm te voorzien van een achtergrond. Dit resulteerde meestal in een lattenframe, waarbij de uitvoering ter plekke geschiedde. Met andere woorden, er was geen normalisatie, dus geen enkele uitvoering was hetzelfde.
In dit deel worden een aantal varianten getoond.


voorsein seinhandel hoofdsein seinhandel

seinen met traliewerkachtergrond1
[Klik voor vergroting]
2
[Klik voor vergroting]
3
[Klik voor vergroting]
4
[Klik voor vergroting]
5
[Klik voor vergroting]
1.

Door het 'wegfilteren' van de achtergrond wilde men dit hoofdsein beter laten opvallen.
Klimmen-Ransdaal, augustus 1979

2.

Ingeklemd tussen bebouwing en bebossing. En dan toch nog zichtbaarheidsproblemen?.
Rotterdam-Zuid, augustus 1979

3.

Ook de zichtbaarheid van dit voorsein liet nog wat te wensen over.
Foto H.G.Hesselink, collectie Gerard van de Weerd)

4.

Dit vertakkingssein koestert zich in de lichtstralen van het laagstaande zonnetje .
Blerick, augustus 1982

5.

Verbetering van de zichtbaarheid? De seinarm is drastisch ingekort vanwege kortsluitingsgevaar door eventuele aanraking met de bovenleiding.
Zwolle, 1980

Beschildering

Voor de beschildering van de seinarmen werd in principe wel een vaste uitvoering aangehouden, maar kleine plaatselijke verschillen zijn niet uitgesloten. Soms werd een gedeelte van de seinarm wit gemaakt, in andere gevalen werd een witte baan over de hele armlengte aangebracht. Wel was in dergelijke gevallen het onderste deel wit en het bovenste deel rood. Links zien we een voorseinarm stelsel '32 in opvallende uitvoering, in het midden twee varianten van de beschildering van een vertakkingsvoorsein, uitvoering 1937. Vaak werd de schuine voorseinarm in twee kleuren geschilderd en bleef de vertikale arm geheel rood, in een enkel geval werden beide armen onder handen genomen.

gedeelte arm beschilderd arm over hele lengte beschilderd
voorsein
stelsel 1932
vertakkingsvoorsein
stelsel 1937
vertakkingsvoorsein
stelsel 1937
hoofdsein
stelsel 1937
6
[Klik voor vergroting]
7
[Klik voor vergroting]
8
[Klik voor vergroting]
9
[Klik voor vergroting]
6.

De beide uitrijseinen zijn verschillend uitgevoerd.
Schaesberg, 7 aug. 1985

7.

Het hoger geplaatste hoofdsein is ter verbetering van de zichtbaarheid roodwit geschilderd.
Akkrum, aug. 1982

8.

Beide seinarmen hebben een lik witte verf meegekregen.
Delden, 30 aug. 1986

9.

Ook bij vertakkingsseinen komen kleurvarianten voor. Eén arm is van stelsel 1932 en de andere van stelsel 1937. Het rechthoekige zwarte kastje aan de linker seinmast bevat een schakelaar voor beveiligingsdoeleinden.
Laren-Almen, juli 1983voorsein  <->  hoofdsein type ‘32  <->  hoofdsein type ‘37  <->  hoofdsein staatsspoor  <->  zichtbaarheid
Copyright 2024 door Gerard van de Weerd