Een diesel eentje wil het station verlaten, het uitrijsein staat veilig. Voor rangeerdoeleinden zien we twee rangeerstoplantarens en ook nog een afsluitlantaren bij het ontspoorblok.
Groningen, juni 1981. (foto Gerard van de Weerd)

       

Beschrijvingen


Beschrijving van de stationsbeveiliging.

Afstandsseinen langs de vrije baan.

Inrijbeveiliging met het enkelvoudig vertakkingssein.

Inrijseinen en de beveiliging vanwege waterwegen.

De halteseinlantaren.

De perronseinpaal.

De afsluit en waarschuwingslantarens.Voor- en Hoofdsein  <->  Vertakkingsseinen  <->  Stationsbeveiliging  <->  Baanvakken
Copyright 2024 door Gerard van de Weerd