Goederenvervoer

bij de Nederlandse Spoorwegen (tot 1960).


Last edited March 12, 2013 door Gerard van de Weerd


Remmerhuisjes waren nog jarenlang te zien, zoals hier bij deze Oostenrijkse Europool wagen, type Bremen. Een hele rij koelwagens wacht op nieuwe (aardappel)lading.
Elst, 5 november 1977 foto Gerard van de Weerd Nijmegen, 5 november 1977 foto Gerard van de Weerd
Wegens ouderdom werden deze gesloten goederenwagens afgesteld (voormalig type S-CHH).
Een bonte goederentrein uit Meppel met een 2200 als trekkracht rijdt door station Groningen.
Arnhem Goederen, 3 juli 1980 foto Gerard van de Weerd Groningen, 5 maart 1981 foto Gerard van de WeerdIn het begin van de spoorwegtijd werden er -naast personenrijtuigen- alleen maar tweeassige goederenwagens gebruikt. Dit waren vooral gedekte en open goederenwagentjes.
Was de snelheid voor goederentreinen tot de jaren dertig maximaal 30 km/h, sinds de invoering van de doorgaande luchtdrukrem werd dat verhoogd tot zo'n 65 km/h.
Vandaag de dag zijn er speciale goederenwagens voorzien van krachtige schijfremmen en met GPS ontvangers en zenders, die zonder problemen gebruikt kunnen worden tot wel 160 km/h!
Er bestaan vele soorten goederenwagens, afhankelijk van de produkten die ermee vervoerd moeten worden.

In grote lijnen kunnen we onderscheiden:
    - Open wagens : Wagens zonder dak voor bulkgoederen die geen beschutting behoeven tegen wind, regen of zon en in hoofdzaak gebruikt voor bulkgoederen. Die bulkgoederen kunnen zijn zand, kolen, erts, grind, cokes en dergelijke.
- Gesloten wagens : Wagens waarvan de laadruimte omsloten wordt door dak en zijwanden, zodat goederen beschermd zijn tegen weersinvloeden. In eerste instantie konden de goederen via (rol)deuren of via laadkleppen geladen of gelost worden. Vanwege de aard van de goederen ontstonden er al snel vele varianten van gesloten wagens.
- Platte wagens : Deze worden gebruikt voor het vervoer van lange ladingen, zoals hout, ijzeren staven, (vracht)auto's, machines en dergelijke.
- Ketelwagens : Voor andere transporten waren er nog ketelwagens voor vloeibare of gasvormige of poedervormige stoffen.
- Dienstwagens : Goederentreinbagagewagen (Dg) voor de conducteur.
(Oudere) goederenwagens voor speciale interne functies of als terreinwagen / ongevallenwagen.
- Speciale wagens : Bedoeld voor het vervoeren van bijzondere producten of apparaten of voor apart bulkvervoer.

Het aantal goederenwagens overtreft het aantal gebruikte personenwagens.


De Nederlandsche Spoorwegen (NS) kenden in de twintiger jaren van de vorige eeuw een grote variatie aan goederenwagens. Dit was de erfenis die men meekreeg van de diverse spoorwegmaatschappijen om tot een bedrijf te komen. Vooral in de 19e eeuw waren er vele fabrikanten van spoorwegmaterieel zodat er allerlei verschillende wagens ontstonden.Dit schrijven probeert wat extra informatie te geven over diverse goederenwagens hetgeen van belang kan zijn bij de uitbeelding van een "modelgoederentrein".
Intro  <->  Armsein  <->  Rangeersein  <->  Licht ‘46  <->  Staat  <->  Mat ‘24  <->  Stroomlijn  <->  Staal  <->  Goederen  <->  Webwinkel  <->  Links
Copyright 2024 door Gerard van de Weerd